Inge van den Ende

Projectmanager

i.van.den.ende@panteia.nl
079-3222709

Inge van den Ende is een gedreven projectmanager met een passie voor het uitvoeren van onderzoek binnen het onderwijsdomein. Een passie die voortkomt uit haar eigen schoolloopbaan die starten in het vmbo en eindigde op de universiteit. Met onderwijsonderzoek hoopt zij partijen te laten leren van bestaande ervaringen, hen zicht te bieden op de onderwijspraktijk en om mogelijkheden voor verbetering van onderwijsbeleid in beeld te brengen.

Als senior onderzoeker en projectmanager heeft zij veel ervaring opgedaan met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het gaat daarbij zowel om beleidsonderzoek binnen het onderwijs als onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Als het gaat om onderwijssectoren heeft zij de meeste expertise binnen het mbo en het hoger onderwijs.

In het mbo heeft zij onderzoek gedaan naar het beleid rondom voortijdig schoolverlaters (vsv) en opleidingskeuzemotieven van jongeren. Ook heeft zij onderzoek verricht naar verkorte mbo-opleidingen en opleidingseisen die gelden voor het opzetten van nieuwe opleidingen in de particuliere sector. Lerarenbeleid in het mbo voor (startende) leraren en hybride techniekdocenten is tevens een onderzoeksthema van haar. Ook onderzoek naar de samenwerking tussen mbo-onderwijs en arbeidsmarkt binnen ‘learning communities’, op de stagemarkt of tussen docenten en praktijkbegeleiders staat op haar cv.

Binnen het hoger onderwijs (hbo en wo) heeft zij meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de rechtsbescherming van studenten en onderwijspersoneel. Daarnaast heeft zij voor diverse onderwijsinstellingen de effectiviteit en de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarktbehoeften van potentiële werkgevers onderzocht. Ook deed zij onderzoek naar de effecten van de invoering van avondonderwijs en start binnenkort een onderzoek naar het bindende studieadvies.

Tot slot heeft zij ervaring met diverse sectoroverstijgende thema’s zoals medezeggenschap, passend onderwijs, professionalisering van leraren en voortijdig schoolverlaten.