Klaas Westerkamp

Projectmanager

k.westerkamp@panteia.nl
079-3222412

Klaas Westerkamp is senior project manager bij Panteia. Hij heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring in de ontwikkeling en evaluatie van transportbeleid, transport economie, transport master planning, institutionele versterking en capaciteitsopbouw bij de overheid, de industrie en het bedrijfsleven.

Voordat hij bij Panteia kwam, was hij lid van de management teams van verschillende Nederlandse brancheorganisaties (TLN & NIWO) in het transport, verantwoordelijk voor Economische Zaken en Marktonderzoek. In deze functies was hij actief betrokken bij het vormgeven van het Nederlandse en Europese vervoersbeleid, in nauwe samenwerking met nationale en internationale overheidsinstellingen, vakbonden en andere publieke en particuliere organisaties. Bovendien was hij verantwoordelijk voor advisering en opleidingen voor transportbedrijven op het gebied van strategische marketing planning, kostprijsberekening, HRM, fleet management en informatietechnologie.

Bij Panteia is zijn voornaamste werkterrein het projectmanagement van internationale transportprojecten met een sterke focus op sectorbreed vervoersbeleid en strategieontwikkeling, transport master planning, ontwikkeling van infrastructuur, institutionele versterking en capaciteitsopbouw.

Hij heeft in meer dan 25 landen gewerkt (Midden-en Oost-Europa, Afrika, Azië, Zuid-Amerika). Belangrijkste klanten zijn de Europese Commissie (EuropeAid / DG-MOVE), de Nederlandse ministeries van EZ en I&M, de Wereldbank, de International Road Transport Union (IRU), de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer (CEMT / CEMT / ITF) en andere transport associaties en ondernemingen.