Laura de Haan

Onderzoeker/adviseur

l.de.haan@panteia.nl
079-3222371

Laura de Haan werkt als onderzoeker bij Panteia op de thema’s diversiteit en integratie, kwetsbare jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt, sociale dialoog. Naast (evaluatie-) onderzoeken voor verschillende ministeries en gemeentes draagt Laura regelmatig bij aan internationale onderzoeksprojecten voor de Europese Commissie.

Laura heeft ervaring met literatuuronderzoek, semigestructureerde interviews, het ontwerpen van vragenlijsten, analyse (kwalitatief en kwantitatief) en het coördineren van (internationale) projecten.

Voordat zij begin 2015 startte bij Panteia, was zij werkzaam bij de Provincie Noord-Holland als Beleidsadviseur Duurzame Energie. Laura behaalde na haar bacheloropleiding Algemene Sociale Wetenschappen (2008, Universiteit Utrecht) twee master diploma’s: voor Internationale Ontwikkelingsstudies (2009, Universiteit Utrecht) en Bestuurskunde (2011, Universiteit Leiden).