Rosanne Oomkens

Projectmanager

r.oomkens@panteia.nl
079-3222155

Rosanne Oomkens is een betrokken projectmanager met een passie voor het ontrafelen en onderzoeken van sociale vraagstukken op de terreinen arbeid, participatie, armoede en schulden en diversiteit. Haar overtuiging is dat goed onderzoek betekenisvolle resultaten oplevert, inzicht biedt in werkzame mechanismen van beleid en resulteert in bruikbare adviezen voor de (door)ontwikkeling van sociaal beleid.

Als onderzoeker heeft Rosanne veel ervaring met het uitvoeren en leiden van complexe kwalitatieve onderzoeken en kwantitatieve onderzoeken. Ministeries waaronder VWS, OCW en SZW zijn hierbij belangrijke opdrachtgevers. Hieronder een greep uit de projecten waar Rosanne aan werkt/heeft gewerkt:

 • Schuldbewust aan het werk (Instituut Gak – lopend)
 • Evaluatie pilot schuldhulpverlening Ombudsman Amsterdam, CAK en Amsterdamse schuldhulpverlening (Ombudsman Metropool Amsterdam – lopend)
 • Evaluatie Housing First (gemeente Ede – lopend)
 • Onderzoek naar arbeidsgerelateerde zorg (Inspectie SZW – lopend)
 • Evaluatie training ‘Effectief nuanceren’ (ministerie SZW – lopend)
 • Niet langer in de Wajong (Instituut Gak – lopend)
 • Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking (ministerie SZW – lopend)
 • Evaluatie programma jeugdwerkloosheidsvrije regio (Midpoint Brabant – lopend)
 • Onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg (ministerie VWS – 2018)
 • Onderzoek naar de doorstroming van vrouwen naar de subtop (ministerie OCW – 2018)
 • Arbeidsmarktanalyse kinderverpleegkundigen (ministerie VWS – 2017)

Tussen 2008 en 2016 heeft Rosanne aan de Universiteit Utrecht gewerkt als universitair docent en onderzoeker binnen de afdeling Algemene Sociale Wetenschappen. Zij coördineerde jarenlang cursussen over o.a. beleid- en evaluatieonderzoek en onderzoeksstrategieën binnen de master Arbeid, Zorg en Participatie. Rosanne is in 2015 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek Professionalism & Performance-based Contracting richtte zich op de spanning tussen autonomie en controle, die prestatie-contractering in de zorg kan oproepen voor medisch specialisten, verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers.