Silvia Rossetti

Medior onderzoeker/adviseur

s.rossetti@panteia.nl
079 322 24 61

Silvia Rossetti richt zich op sociaalwetenschappelijk onderzoek dat een concrete impact op het Nederlandse en internationale debat heeft. Sinds eind 2019 werkt zij bij Panteia als onderzoeker op het terrein van arbeid, participatie en sociale zekerheid waarin zij een brede interdisciplinaire expertise heeft. Momenteel is zij als onderzoeker betrokken bij twee projecten in opdracht van het Instituut Gak. Het eerste project gaat over de financiële zelfredzaamheid van zzp’ers en het tweede project gaat over de arbeidsgerelateerde zorg voor zzp’ ers.

 

Tussen 2017 en 2019 werkte Silvia als postdoc onderzoeker in het interdisciplinaire project “Future of Work” bij de faculteit Recht, Economie, en Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Haar postdoconderzoek ging over complexe sociale vraagstukken rondom de werkkwaliteit en de inkomenszekerheid van mensen in de flexibele schil (vooral zzp’ ers en oproepkrachten) en ook rondom de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 is Silvia gepromoveerd aan de European University Institute (Florence, Italië) op een vergelijkend onderzoek naar het langer doorwerken tot pensioen in Nederland, Duitsland en Italië.

 

Dankzij haar sterke kwantitatieve onderzoeksvaardigheden kan Silvia complexe vraagstukken analyseren door gebruik te maken van geavanceerde methoden en grootschalige databestanden (o.a. Europese enquêtes zoals EWCS en SHARE). In het kader van het project over de financiële zelfredzaamheid van zzp’ers heeft zij longitudinale CBS-microbestanden geanalyseerd om te onderzoeken in hoeverre zzp’ ers beschikken over toereikende inkomensalternatieven bij tijdelijk of permanent inkomensverlies. In het kader van het project over de arbeidsgerelateerde zorg voor zzp’ ers heeft zij factoranalyse, clusteranalyse, en logistieke regressieanalyse van de Zelfstandig Enquete Arbeid uitgevoerd om de arbeidsrisico’s, de toegang tot arbozorg en de inzetbaarheid van zzp’ ers te onderzoeken. Ook heeft Silvia ervaring met multi-level modelling en Event History Analysis, wat ze heeft toegepast in haar postdoconderzoek en in haar promotieonderzoek.

 

In de loop der jaren heeft Silvia sterke communicatieve vaardigheden ontwikkeld door haar onderzoeksresultaten te presenteren in lezingen en presentaties op conferenties als ook schriftelijk in wetenschappelijke en beleidsrelevante publicaties.