Beleidsonderzoek & advies

Effectief beleid vereist kennis van zaken. Kennis van de uitvoering, effecten en kosten van bestaand beleid, knelpunten in de uitvoeringspraktijk, behoeften aan nieuw beleid en de daarvan te verwachten resultaten.

Als beleidsmaker verlangt u hoogwaardige informatie die kan dienen als solide basis voor beslissingen. Beleidsonderzoek en -advies is de kernactiviteit van Panteia. Praktische toepasbaarheid is het primaire doel van het beleidsonderzoek van Panteia. Een goed beargumenteerd beleidsadvies biedt een beleidsmaker een gedegen basis om te komen tot een weloverwogen besluit. Panteia kan daarbij helpen met adviezen die gebaseerd zijn op of ondersteund worden door data en gericht onderzoek. Bij het uitvoeren van beleidsonderzoek maakt Panteia ook gebruik van haar model voor gedragsbewust beleid.

Het onderzoek en advies dat Panteia doet onder de noemer beleidsonderzoek is heel breed, variërend van evaluatie-onderzoek, impactmetingen, proces- en effectevaluaties tot het ontwikkelen van outcome- c.q. evaluatiekader en beleidsdoorlichtingen. Panteia doet dit voor de rijksoverheid maar ook voor gemeentelijke overheid, brancheorganisaties, internationale overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen in het mbo en hbo et cetera.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00