Impact assessments & evaluaties

Panteia heeft een uitgebreide staat van dienst in de Europese Unie en Nederland bij de uitvoering van evaluaties, effectbeoordelingen en onderzoeksbeleid. Dit onderzoek is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie om beleidsmakers te ondersteunen.

Omdat impact assessments en evaluaties tot onze kerncompetenties behoren, heeft Panteia een speciaal ‘impact assessments en evaluatie-team’ opgericht dat gespecialiseerd is in de evaluaties van regulatorische- en beleidsmaatregelen. Dit team bundelt kennis en ervaring uit een scala succesvol afgeronde evaluaties en (bijdragen aan) effectbeoordelingen.

Binnen het ‘impact assessments en evaluatie-team’ werken deskundigen met een brede kennis van evaluatie- en effectbeoordelingsmethodieken samen, om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Deze experts zijn bekend met de meest recente technieken en ontwikkelingen zoals ‘Better Regulation Guidelines of the European Commission’.

Bovendien kunnen onze experts bouwen op de thematische expertise binnen de verschillende afdelingen van Panteia. Deze combinatie van sterk methodologische competenties, samen met de aanwezige thematische kennis binnen Panteia, is onze sleutel tot succes. We hebben een breed scala aan klanten, zowel nationaal als internationaal en met name de Europese Commissie, geholpen en zullen dit blijven doen.

Panteia heeft ‘state-of-the-art’ methodologische deskundigheid op het gebied van evaluaties en effectbeoordelingen. We hebben concrete ervaring met het meten van de administratieve lasten binnen de wetgeving. Ook hebben wij bijvoorbeeld MISTRAL® ontworpen, de voorganger van de huidige Standaard Kosten Model dat gebruikt wordt door de Europese Commissie. Daarnaast is Panteia specifiek gekwalificeerd in kwantitatief onderzoek, zoals modellering, voorspellingen, database analyse, kosten-/batenanalyse, internationale onderzoeken, simulatie- en scenario-ontwikkeling en heeft Panteia veel kennis van geavanceerde statistische analyse methoden.

Panteia neemt actief deel aan het debat over evaluatie benaderingen op het formuleren van methodieken op het meten van effecten in een complexe economische en sociale realiteit. Het doel hiervan is het delen van ervaringen en de verdere aanscherping van onze evaluatie-instrumenten. Daarnaast geven werknemers van Panteia regelmatig lezingen en trainingen en adviseren zij klanten over de methodologie van het opzetten van hun eigen evaluaties.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00