Nieuws

Overslag binnenvaart in Friesland gedaald in 2017

18-02-2019

Het provinciaal bestuur van Fryslân, geeft in het coalitieprogramma en de uitvoeringsagenda 2015-2019 aandacht aan versterking van de positie van vervoer over water door het stimuleren van de samenwerking van de Friese (binnen)havens.

 

lees verder