Arbeidsmarktmonitor 2020

gepubliceerd: 10-12-2020

Voldoende goed opgeleid personeel blijft een grote uitdaging voor de logistieke sector. De huidige crisis verandert dat niet. De sector biedt carrièrekansen aan huidig en toekomstig personeel!

Het vervolg op het arbeidsmarktonderzoek van Panteia uit 2016, de arbeidsmarktmonitor 2020, laat zien dat er een onverminderde vraag naar logistiek personeel blijft. De sector blijft aantrekkelijk voor studenten en werkzoekenden. Niet alleen biedt ze nu goede kansen op een vaste baan, maar anders dan in andere sectoren blijft dat ook zo. Dit geldt met name voor HBO-ers met een logistieke opleiding. 

Flinke toename instroom van WO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt
De instroom in het WO zal de komende jaren naar verhouding groeien. Dat geldt des te meer voor de instroom in het WO in de meest op de logistiek gerichte opleidingen. De instroom in het MBO zal een lichte groei te zien geven, terwijl bij het HBO een lichte negatieve trend is. Het blijft van belang uitval tijdens de opleiding tegen te gaan.

De arbeidsmarktinstroom van gediplomeerden uit het WO zal in de periode 2020-2024 met gemiddeld zo’n 1% per jaar toenemen. De groei van de instroom vanuit het HBO en MBO blijft ongeveer gelijk.

Biedt de arbeidsmarkt perspectief?
Ten opzichte van de vorige prognose zijn de kansen over de gehele linie minder positief; dit als gevolg van de impact van het COVID-19 virus op de economie en werkgelegenheid in 2020 en 2021. Dit geldt echter ook voor veel andere opleidingen. De logistiek biedt echter nog steeds de nodige kansen.

De volgende knelpunten zullen zich in de komende jaren voordoen met betrekking tot arbeidskrachten op HBO-niveau. Er zijn minder gunstige perspectieven voor MBO 3/4-niveau en WO-niveau.

De perspectieven verschillen echter ook binnen de niveaus. Op MBO-niveau is bijvoorbeeld wel veel vraag naar werkvoorbereiders/planners en logistici bij de overheid en transportplanners. MBO-afgestudeerden hebben (na afstuderen) weinig kans op een managersfunctie en ook de kansen voor dekofficieren en loodsen en logistiek vakexperts zijn in 2024 slecht.

Op HBO-niveau is veel vraag naar managers, inkopers, logistiek vakexperts, werkvoorbereiders en transportplanners. Op WO-niveau zijn de kansen over het hele spectrum redelijk. Minder positief zijn de kansen voor dekofficieren en loodsen, scheepswerktuigkundigen, piloten en vlieginstructeurs en inklaringsagenten en expediteurs.

Vraag naar hoger logistiek personeel zal in de komende 5 jaar geleidelijk afnemen
Het aantal vacatures zal in de komende periode, 2020 en 2021, flink afnemen als gevolg van de pandemie door het COVID-19 virus. Wereldwijd is de economie voor kortere of langere tijd geheel of gedeeltelijk stil gevallen. De werkgelegenheid van hoger logistieke beroepen zal naar verwachting in 2020 afnemen met 3%, gevolgd door een daling met 1,5 in 2021. In 2022 volgt weer enig herstel met een groei van 2%. Dit heeft grote consequenties voor de vraag naar personeel. Verwacht wordt dat het aantal vacatures in de periode 2020 en 2021 zal afnemen van ruim 42.000 in 2019 naar bijna 39.000 in 2021 en een ongeveer even hoog aantal de jaren erna.

Skills in vacatures
In de monitor 2020 is ook een analyse uitgevoerd van de skills die in vacatures worden gevraagd. Dit is gebeurd op basis van de vacaturespider Jobfeed van het IT-bedrijf Textkernel. Bij de vergelijking van in 2017 en 2019 in vacatures gevraagde skills valt ten eerste op dat werkgevers vaak een selectie maken van skills die ze wel en niet in vacatures melden. Hoewel ze waarschijnlijk veel skills belangrijk vinden, benadrukken ze de skills die voor hen het zwaarste tellen. Het vaakst nog genoemd worden “logistieke operaties” en “communicatie”, “motivatie” en “werken in groepsverband”. Verder worden vaak skills genoemd die passen bij de bewuste beroepsgroepen (professionele vaardigheden), zoals “supply chain management” bij de planners en “onderwijs” bij de docenten. De mate waarin de gevraagde skills verschuiven tussen 2017 en 2019, verschillen erg per beroepsgroep.

 

Hier leest u het gehele rapport. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00