Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2019

gepubliceerd: 04-07-2019

Panteia en Etil hebben in opdracht van FLOW, het O&O Fonds voor de woningcorporaties, het arbeidsmarktonderzoek 2019 uitgevoerd. Belangrijkste uitkomsten waren dat de personele mobiliteit toeneemt en dat het aantal personeelsleden dat onvoldoende is toegerust voor hun werk afneemt.

Dit voorjaar vulden 110 corporaties de werkgeversvragenlijst in van het Arbeidsmarktonderzoek 2019. 2.284 werknemers (werkzaam bij 153 corporaties) deden dat voor de werknemersvragen. Op basis hiervan door Etil en Panteia een rapport opgesteld met alle actuele informatie over het personeelsbestand, stromen op de arbeidsmarkt, nieuwe ontwikkelingen én verwachtingen voor de toekomst.

Corporaties die hebben deelgenomen aan het arbeidsmarktonderzoek, hebben toegang gekregen tot hun persoonlijke digitale dashboard. Hierin zijn de uitkomsten van het onderzoek nader te vergelijken (eigen corporatie, regionaal niveau, andere sectoren, filters en selecties).

De volgende Infographic laat belangrijke uitkomsten uit het onderzoek zien.

 

Het rapport is hieronder te downloaden. 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00