Binnenvaart overslagpunt in Midden-Holland enkel haalbaar op Goudse Poort

gepubliceerd: 12-12-2018

Al enkele jaren speelt binnen Midden-Holland het vraagstuk over het ruimtelijk mogelijk maken van een containeroverslagpunt in de regio.

 

Nut, noodzaak en haalbaarheid zijn in eerdere onderzoeken echter niet beschouwd. Daarom heeft de regio Panteia opdracht gegeven om nut, noodzaak en haalbaarheid van een containeroverslagpunt voor de binnenvaart inzichtelijk te maken.

Methode
Daartoe is gebruik gemaakt van geijkte methoden: een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) conform OEI-richtlijnen, alsmede een integraal afwegingskader waarmee noodzaak vastgesteld kan worden.

In het afwegingskader is gekeken naar:

  • De ruimtelijke inpassing en ruimtelijke effecten van een containeroverslagpunt. Daarbij is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking als handvat gebruikt. 
  • De geluidsproductie bij een containerterminal (tot 126 dB(A)) en de effecten van dit geluid op de omgeving
  • Het effect op klimaat- en milieudoelstellingen (-1.600 kton CO2 per jaar, maar toename van stikstofemissies en fijnstof)
  • Het effect op congestie op de snelwegen, provinciale en binnenstedelijke wegen.
  • Het effect op de verkeersveiligheid (veiliger op de snelweg door minder vrachtverkeer, maar onveiliger op binnenstedelijke en provinciale wegen)

Locaties
De ligging van de regio Midden-Holland ten opzichte van de Rotterdamse haven maakt dat een potentiële locatie van een containeroverslagpunt een belangrijke rol speelt bij het vraagstuk van nut- en noodzaak. Dat komt omdat op korte afstand van de zeehaven het kostenomslagpunt voor intermodaal vervoer ten opzichte van vrachtvervoer over de weg al snel bereikt wordt. Het verzorgingsgebied van een containeroverslagpunt is dan ook klein. Uiteindelijk zijn na initiële screening vijf locaties in detail bekeken: Kortenoord, Sluiseiland, de Loswal van de firma Bos & zn., Kromme Gouwe en Goudse Poort. 

Met behulp van data-analyse is vervolgens bepaald hoeveel containers er met vrachtauto's tussen de regio Midden-Holland en Rotterdam vervoerd worden: ongeveer 80.000 TEU per jaar, waarvan 44.000 beladen TEU. Een terminal op Goudse Poort kan de meeste lading van de weg naar de binnenvaart verplaatsen: 45.000 TEU. Voor Sluiseiland, Loswal Bos & zn. en Kromme Gouwe gaat het om circa 33.000 TEU, voor Kortenoord om 22.500 TEU. De locatie Goudse Poort, aan de Parallelstructuur A12 met directe aansluiting op de snelwegen, is het best gepositioneerd om lading aan te trekken vanuit Doelwijk of Logistiek Park A12. 

Resultaat
Het onderzoek laat zien dat een containeroverslagpunt in de regio Midden-Holland enkel haalbaar is op de locaties Goudse Poort en Kromme Gouwe. Op andere locaties (Sluiseiland, Kortenoord en Loswal Bos & zn.) zijn er significante ruimtelijke bezwaren ten aanzien van geluidsoverlast. Goudse Poort geniet de voorkeur boven Kromme Gouwe (en de andere locaties) vanwege het grotere verzorgingsgebied, de betere verkeerskundige ontsluiting en de grotere (indirecte) effecten op de regionale economie. 

Bovendien is een logistieke koppeling met het Alpherium (15 km verderop in Alphen aan den Rijn) een absolute vereiste , omdat een terminal in de regio Midden-Holland onvoldoende containervolumes kent om een eigen hoogfrequente dienst naar die diepzeeterminals in Rotterdam te rechtvaardigen. Door aan te sluiten bij de volumes van het Alpherium (circa 120.000 TEU van en naar Rotterdam per jaar) kan genoeg volume bij elkaar gebracht worden voor een hoogfrequente afvaart op elk van de diepzeeterminals in Rotterdam.

Wel moeten overheden in totaal 5,2 miljoen euro bijdragen voor een containerterminal. Met een Europese CEF-subsidie, kan dit bedrag teruggebracht worden tot 2,5 miljoen euro. Bovendien kunnen via haven- en kadegelden een gedeelte van de benodigde investeringen (tot wel 3,5 miljoen euro) terugverdiend worden.

Meer weten? Lees hieronder bij downloads het gehele rapport. 
 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00