De architectenbranche heeft de magere jaren van de crisis goeddeels achter zich gelaten

gepubliceerd: 04-07-2019

De BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, zet zich in voor het collectieve belang van de architectenbranche. De BNA werkt dagelijks aan het versterken van architectenbureaus door belangenbehartiging, uitwisseling van kennis, faciliteren van netwerken en ondersteunen van ondernemerschap. Circa 1100 architectenbureaus zijn aangesloten bij de BNA.

Al sinds 1992 voert de BNA bedrijfsvergelijkend onderzoek uit en sinds 2006 verzorgt Panteia de onderzoeksagenda van de BNA. Ieder jaar vindt er onder de aangesloten architectenbureaus een vaste cyclus van terugkerende onderzoeken plaats. Nog voor de start van de zomervakantie tot aan het najaar kunnen bureaus via een web portal hun jaarcijfers over het afgelopen boekjaar aanleveren voor het BNA Benchmark onderzoek. Deelnemende bureaus kunnen na afloop hun resultaten op de web portal interactief vergelijken met die van andere bureaus. In het voor- en najaar wordt de Conjuctuurpeiling afgenomen en wordt bureaus gevraagd naar hun huidige werkvoorraad en prognoses voor het komende jaar op het gebied van nieuwe opdrachten, tarieven, medewerkers en deelmarkten.

 

Het verdiepingsonderzoek is het meest uitgebreide onderzoek van BNA’s onderzoeksagenda. Waar de onderzoeken over de jaarcijfers en de Conjunctuur redelijk gestandaardiseerd zijn en voor een goede vergelijkbaarheid over de jaren redelijk onveranderd blijven, gaat het verdiepingsonderzoek in op actuele ontwikkelingen in de branche. Het Verdiepingsonderzoek vindt ieder jaar in het voorjaar plaats. Onderwerpen die aan bod komen zijn arbeidszaken, maar ook circulair ontwerpen en bouwen, technologische innovatie, beroepsontwikkeling, bouwregelgeving, architectenselecties en contracteren.

 

Zowel de recente Conjunctuurpeilingen als het laatste Benchmarkonderzoek laten een veerkrachtige branche zien die de magere jaren van de crisis goeddeels achter zich heeft gelaten. Door mee te doen aan het onderzoek kunnen bureaus zich vergelijken met branchegenoten. Voor de BNA zijn de cijfers belangrijk voor de belangenbehartiging richting opdrachtgevers, overheid en de media. Daar worden branche en bureaus sterker van.

 

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00