Effectmeting campagne 'Praten over jouw keuzes'

gepubliceerd: 10-12-2018

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Panteia een effectmeting uitgevoerd naar de campagne ‘Praten over jouw keuzes’.

Deze campagne is onderdeel van het Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017, dat als doel heeft ervoor te zorgen dat mensen zich bewust zijn van hun eigen autonomie en persoonlijke keuzevrijheid.

In de campagne ‘Praten over jouw keuzes’ staan verhalen over het maken keuzes centraal. Er worden korte documentaires, blogs en geluidsfragmenten getoond van voorbeelden van personen die succesvol het gesprek over gevoelige thema’s zijn aangegaan. Met deze voorbeelden beoogt het Ministerie anderen te inspireren het initiatief te nemen om over eigen keuzes te praten of om het gesprek hierover te beginnen.

Uit het onderzoek blijkt dat het oordeel over de website als goed tot zeer goed bestempeld kan worden. De website wekt een positieve tot zeer positieve indruk. De getoonde filmpjes en verhalen spreken de bezoekers aan en de overgrote meerderheid is van mening dat de website mensen kan helpen of ondersteunen bij het bespreekbaar maken van eigen keuzes.

Daarnaast bekeek Panteia wat de ervaren en gewenste keuzevrijheid van respondenten was. We kunnen concluderen dat de hoogste ervaren vrijheid wordt ervaren op het gebied van het kiezen óf en wélke opleiding/werk een persoon gaat volgen/uitvoeren. De ervaren vrijheid omtrent het zelf kiezen welke partner men kiest ligt lager dan de keuzevrijheid omtrent opleiding/werk. Hetzelfde geldt voor de mate van keuzevrijheid waarin respondenten aangeven wie ze willen zijn en hoe ze hun leven inrichten. Bij alle behandelde terreinen van keuzevrijheid zien we dat respondenten meer vrijheid zou wensen dan momenteel wordt ervaren.

Ook bekeek Panteia of de gewenste en ervaren situatie van de respondenten veranderd is tijdens de duur van de campagne. De resultaten van dit onderzoek lijken er op te wijzen dat de ervaren en gewenste keuzevrijheid over de tijd heen lichtelijk gedaald zijn. Daarbij lijkt de gewenste vrijheid iets sterker gedaald dan de ervaren vrijheid.

Al met al lijkt het er niet op te wijzen dat de campagne een positief effect heeft gehad op de mate van zelfbeschikking van respondenten. Echter, doordat er geen controlegroep mogelijk was, kunnen we geen uitspraak doen of de verschillende uitkomsten tussen meting 1 en meting 2 veroorzaakt zijn door de campagne. De verschillen tussen kunnen ook door andere effecten veroorzaakt worden zoals veranderende groepsnormen of mogelijke andere beleidsinterventies.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00