Fileschade voor vrachtverkeer in 2019 weer gestegen

gepubliceerd: 26-11-2020

Jaarlijks brengt TLN in samenwerking met evofenedex de Economische Wegwijzer uit. In de Economische Wegwijzer staat een overzicht van de duurste files van Nederland op het hoofdwegennet voor het vrachtverkeer. Panteia heeft voor het jaar 2019 de cijfers voor de Economische Wegwijzer samengesteld en gerapporteerd.

Corona
De cijfers in de Economische Wegwijzer gaan over het jaar 2019, dus de situatie van vóór corona. In 2020 ligt het fileniveau veel lager dan in 2019, dus zal de economische schade door files ook veel lager liggen dan in 2019. Bij de Economische Wegwijzer over het jaar 2020 zullen we zien wat het effect van minder files op de fileschade voor het vrachtverkeer is. Hierbij moet natuurlijk wel opgemerkt worden dat vergeleken met de totale economische schade voor de transportsector als gevolg van de coronacrisis, de omvang van de fileschade in geen verhouding staat tot de economische effecten van corona. 

De duurste trajecten
De grootste economische schade in 2019 vond plaats op de A4 tussen Burgerveen en het Prins Clausplein: 27,2 miljoen euro. De grootste stijging was te zien bij de nummer 2. De schade op de A15 tussen knooppunt Ridderkerk en Gorinchem steeg met ruim 3,6 miljoen euro naar 21,5 miljoen euro. De directe vertragingsschade voor vrachtverkeer op de top-20 trajecten is 266 miljoen euro.

Overige kosten
Naast directe vertragingsschade, leiden files ook tot andere kosten. Zo moeten bedrijven omrijden om een file te vermijden. Ook kan de inzet van extra voertuigen noodzakelijk zijn om goederen toch op tijd af te leveren. Verder vereist het inspelen op files aanpassingen in de rit- en routeplanning en dus extra inspanning van planningsafdelingen. Ten slotte leiden vertragingen op de weg ook tot vertragingen in het productieproces van bedrijven.

Aanpak berekeningen
De schade door files voor het vrachtverkeer is volgens een vaste methodiek bepaald. Als input voor de berekeningen zijn verkeersgegevens van Rijkswaterstaat gebruikt (filezwaarte voor al het verkeer op het hoofdwegennet, het aandeel vrachtverkeer en het aantal rijstroken). De reistijdwaardering is gebruikt om de uiteindelijke economische schade te berekenen.

Andere toepassingen
Een soortgelijke analyse als voor het vrachtverkeer kan ook worden uitgevoerd voor bepaalde regio’s, voor specifieke trajecten (zoals goederenvervoercorridors), voor alle verkeer, etc. 

Lees hier het gehele rapport.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00