Gemeentelijke sector groeit door nieuwe taken

gepubliceerd: 21-06-2019

Voor het derde jaar op rij laat de gemeentelijke sector een toename in de personeels-bezetting zien. Dat blijkt uit de jaarlijkse personeelsmonitor van A&O fonds Gemeenten.

Vrijwel alle gemeenten werken aan de instroom van jongeren, maar er is weinig aandacht om jonge ambtenaren te behouden. Op het gebied van opleiding en ontwikkeling laten de cijfers weinig verandering zien, ondanks de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan. In 2018 werken er voor het eerst meer vrouwen dan mannen bij gemeenten.

Personele bezetting blijft groeien
Op 31 december 2018 waren er 163.645 personen in dienst bij 380 gemeenten. Daarmee is voor het derde jaar op rij sprake van groei in de gemeentelijke personeelsbezetting. Nieuwe taken en daarmee gepaard gaande toename van het budget zijn de belangrijkste redenen. Ook voor komend jaar verwachten veel gemeenten te groeien, met name in de functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu, welzijn/ jeugdzorg en automatisering/ICT.
Het percentage moeilijk vervulbare vacatures nam toe van 10,8% in 2017 naar 13% in 2018. Krimp verwachten gemeenten bij burger- en publiekszaken.

Gijsbert Boggia (bestuurder FNV): ‘Goed nieuws dat de personele bezetting blijft groeien. Maar er zijn ook zorgen, zoals de toename van het aantal moeilijk vervulbare vacatures. Dat vraagt om creatieve oplossingen vanuit de sector.’

Vasthouden kennis en ervaring grote uitdaging
De grote veranderingen bij gemeenten: groei, nieuwe taken en uitdagingen zijn nog niet terug te zien in de inspanningen die gemeenten leveren op het gebied van opleiding en ontwikkeling. De uitgaven zijn al jaren op hetzelfde niveau en het geld wordt al jaren op dezelfde manier ingezet: vakinhoudelijke trainingen en persoonlijke effectiviteit.
Tegelijkertijd blijkt dat de groep medewerkers in de leeftijd van 35-55 jaar de afgelopen jaren het sterkst is teruggelopen. Dit zijn de ambtenaren met veel kennis en ervaring. Er ligt
bij gemeenten een grote uitdaging om deze kennis de komende jaren vast te houden.

Marcel Fluitman (Wethouder Zeist): ‘De cijfers laten zien dat gemeenten echt stappen moeten gaan nemen om ervaren medewerkers te behouden. Onder andere door te investeren en andere keuzes te maken voor opleidingen die aansluiten bij de behoeftes van de medewerkers van nu.’

Jongeren behouden
Een ruime meerderheid van de gemeenten (82%) besteedt actief aandacht aan het bevorderen van de instroom van jongeren. Maar de meeste gemeenten (69%) voeren geen actief beleid om deze jonge ambtenaren te behouden. De uitstroom van jongeren neemt elk jaar iets toe, in 2018 was dit 16%. Om een beter beeld te krijgen van de in- en uitstroom van jonge ambtenaren (tot 35 jaar) is A&O fonds Gemeenten gestart met een groot onderzoek onder jongeren: Jong@Gemeenten, waarvan de resultaten najaar 2019 bekend zullen zijn.

Iets meer vrouwen
In 2018 werkten er iets meer vrouwen (52%) dan mannen bij gemeenten. Het percentage vrouwelijke leidinggevenden is met 40% gelijk gebleven aan 2017. In 2017 verdienden vrouwen bij gemeenten een fractie meer dan mannen, in 2018 zijn het de mannen die gemiddeld iets meer verdienen.

Vertrouwen in doelstelling garantiebanen fors gestegen
Maar liefst 61% van de gemeenten verwacht de doelstelling voor garantiebanen (banen voor arbeidsgehandicapten) te behalen. In 2017 was dat nog 41%. De behaalde resultaten zijn beter dan verwacht waardoor de doelstelling van 2023 (5.250 garantiebanen) naar verwachting eerder behaald zal worden.

 

Lees hieronder bij downloads het persbericht van A & O fonds Gemeenten. 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00