Kapitaalmarktonderzoek voor Utrecht

gepubliceerd: 04-04-2019

De Provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht willen graag inzicht krijgen in de kapitaalmarkt voor MKB bedrijven. Samen met zijn partner Rebel is Panteia daarom gevraagd om zowel de kapitaalbehoefte van het Utrechtse MKB als het kapitaalaanbod voor deze bedrijven in beeld te brengen.

Om een beeld van de kapitaalbehoefte te krijgen wordt in het voorjaar van 2019 een telefonische enquête onder 1.000 MKB bedrijven uitgevoerd. De vragenlijst bevat zowel vragen over de huidige kapitaalbehoefte als over de verwachte kapitaalbehoefte voor de komende jaren. Hierdoor kunnen we niet alleen een beeld van de huidige kapitaalbehoefte schetsen, maar ook van de toekomstige. Door deze informatie te vergelijken met informatie over het huidige en toekomstige aanbod van kapitaal, kunnen we vaststellen in hoeverre de vraag naar en het aanbod van kapitaal in balans is. Dit doen we voor het hele MKB, waarbij in de selectie van de te enquêteren bedrijven rekening is gehouden met de ontwikkelfase (levensfase) van een bedrijf, de mate van innovativiteit, de sector waarin het bedrijf werkzaam is en de omvang van het bedrijf.

 

Daarnaast wordt de financieringsproblematiek rond een aantal transitieprojecten in Utrecht onderzocht.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00