Kermisbedrijfhouders zonder inkomen

gepubliceerd: 28-07-2020

Kermisbedrijfshouders zijn hard getroffen door de Coronacrisis. Kermissen in welke vorm dan ook waren tot 1 juli niet toegestaan in Nederland. Kermisbedrijfshouders hadden daarmee geen inkomen.

De situatie voor de komende maanden is zeer onzeker. De impact voor de branche is extra groot omdat de kermisbranche seizoensgebonden is en daarbij juist de komende maanden belangrijk zijn. Kermisbonden BOVAK (De Nationale bond voor Kermisbedrijfhouders) en N.K.B. (De Nederlandse Kermisbond) wilden graag gedegen inzicht verkrijgen in wat de crisis betekent voor haar leden en gaven Panteia de opdracht om dat te onderzoeken.

 

Uiteindelijk deden er bijna 500 ondernemers mee aan het onderzoek. Het onderzoek bevestigde dat ondernemers tijdens de crisis niet of nauwelijks inkomsten konden genereren.

Ondernemers vinden de weg naar overheidssteun en nemen ook op grote schaal zelf maatregelen om kosten te besparen. De meeste noemen het besparen op het gebied van verzekeringen en belastingen. Er wordt vooralsnog relatief weinig bezuinigd op vast en flexibel personeel. Ondernemers zijn bang dat kermissen en evenementen die later dit jaar gepland staan, nu al worden afgezegd. Voor een deel gebeurt dit nu ook al. De schade zal zich daarmee niet beperken tot de maanden april, mei en juni. De kermisbranche is seizoensgebonden en daardoor vrezen ondernemers dat ze niet in staat zullen zijn om reserves op te bouwen voor de wintermaanden. Het onderzoek is er in geslaagd om BOVAK en NKB het gewenste inzicht te verschaffen. Het is daarnaast ook gebruikt om de wensen van de sector richting de overheid objectief te onderbouwen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00