Kerncompetenties in het beroepsonderwijs

gepubliceerd: 11-10-2018

In opdracht van Cedefop, het EU-agentschap gericht op beroepsonderwijs, voert Panteia in consortium een onderzoek uit naar de plek van kerncompetenties in het beroepsonderwijs.

 

Het referentiekader van kerncompetenties voor leven lang leren van de Europese Commissie en de EU-landen identificeert acht kerncompetenties die nodig zijn voor persoonlijke vervulling, actief burgerschap, sociale cohesie en inzetbaarheid in een kennismaatschappij. Van de acht kerncompetenties hebben er twee betrekking op taal: geletterdheid en taalvaardigheid (moedertaal en andere talen). Het referentiekader richt zich op beleidsmakers, onderwijsinstellingen en trainingsbureaus, werkgevers en lerenden zelf. Het is een directe reactie op wereldwijde innovatie en verandering. Dit heeft namelijk geleid tot een bewustzijn van het belang van het toerusten van burgers voor het leven en werken in een onzekere toekomst.

Het denken in kerncompetenties richt zich nadrukkelijk niet alleen op primair en secundair onderwijs, maar op het leren in alle levensfases. Dus ook op het beroepsonderwijs. Het EU-agentschap Cedefop, dat zich richt op het beroepsonderwijs, is op zoek naar kennis over de manier waarop de EU-lidstaten kerncompetenties een plek geven in het beroepsonderwijs. Hoe heeft beleid sinds 2011 de kerncompetenties van initiële beroepsopleidingen bevorderd? Hoe zijn de geselecteerde kerncompetenties ingebed in het initiële beroepsonderwijs? In hoeverre is het bevorderen van kerncompetenties in beroepsonderwijs en -opleiding op nationaal / EU-niveau effectief en efficiënt geweest?

Deze vraag gaat Panteia samen met een consortium van Europese partners voor Cedefop beantwoorden.

 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00