Kwalitatief onderzoek naar ervaringen en opbrengsten van Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden

gepubliceerd: 11-10-2018

Bibliotheken spelen een grote rol in het lokale aanbod in basisvaardigheden, met name taal- en computervaardigheid.

Bibliotheken bieden deelnemers de mogelijkheid om te oefenen met taal en de computer, Nederlands te spreken, de cultuur te leren kennen en het vervolgens direct toe te passen in het dagelijks leven. Dit gebeurt onder andere door Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden zoals Klik & Tik. Maar hoe helpt dit mensen de deelnemers aan dit aanbod precies? Wat is het aanbod en wat zijn de effecten? En hoe kun je effecten kwalitatief in beeld brengen?

Achtergrond en opzet van het onderzoek Om inzicht te krijgen in deze vragen, heeft Panteia in opdracht van de KB en ProBiblio een kwalitatief onderzoek gedaan naar het aanbod van bibliotheken rond taalvaardigheden en digitale vaardigheden. In het onderzoek is specifiek ingezoomd op:

  • Taalcafés
  • Cursussen Klik & Tik
Via interviews en groepsgesprekken met coördinatoren, stakeholders, deelnemers en vrijwilligers is de variatie in, de ervaringen met en opbrengsten van het aanbod in beeld gebracht. Door hiertoe verschillende methode in te zetten is inzicht verkregen in een passende methodiek om de effecten kwalitatief te meten.

Uitkomsten Taalcafés zijn cruciaal in het lokale taalaanbod voor het bieden van structurele en laagdrempelige (extra) oefenmogelijkheden voor Nederlandse spreekvaardigheid. Deelnemers:

  • Vergroten hun zelfvertrouwen en durf
  • Verbeteren hun Nederlandse taalvaardigheden en gebruiken dit in de praktijk
  • Ontmoeten 'echte' Nederlanders
In Klik & Tik cursussen:
  • Krijgen deelnemers meer durf
  • Leren zij basale computervaardigheden die zij ook daadwerkelijk (gaan) gebruiken
Er is veel diversiteit in de invulling van Taalcafés. Bij de Klik & Tik-cursussen is de variatie minder groot. Vrijwilligers en stakeholders hechten groot belang aan het bestaan van Taalcafés en cursussen Klik & Tik. Vrijwilligers zijn positief over het kunnen helpen van deelnemers, de sfeer en de waardering van deelnemers. Stakeholders zijn vooral enthousiast vanwege het laagdrempelige en structurele aanbod en de oefenmogelijkheden en verwijzen er graag naar door.

Gebruik onderzoek voor bibliotheken De uitkomsten van het rapport geven inzicht in de effecten van Taalcafés en cursussen Klik & Tik, hoe de dienstverlening optimaal te organiseren en in te richten. Het geeft handvatten en tips hoe een individuele bibliotheek een dergelijk onderzoek in kan oppakken (methodiek, samenwerking en uitkomsten). En ten slotte, geeft het bibliotheken bewijsvoering om de positie te versterken richting de gemeenten en zo de maatschappelijke toegevoegde waarde en opbrengst aan te tonen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00