Medewerkers reissector massaal de dupe van coronapandemie

gepubliceerd: 12-04-2021

Er is een enorme kaalslag onder het personeel van de reissector. De grootste gedupeerden zijn medewerkers met een tijdelijk contract en jonge medewerkers. Dat blijkt uit een arbeidsmarktonderzoek van Panteia in opdracht van stichting Reiswerk, het arbeidsmarktfonds voor de reissector, over het jaar 2020. Het is het eerste grootschalige arbeidsmarktonderzoek voor de reissector sinds de coronacrisis. Omdat de cijfers gaan over 2020 zijn de gevolgen van het faillissement van D-reizen, waar de coronacrisis ook het directe gevolg van was, nog niet meegerekend. 

 

In opdracht van de Stichting Reiswerk heeft Panteia de Monitor Arbeidsmarkt Reiswerk ontwikkeld. In deze Monitor wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de reisbranche ieder kwartaal gevolgd op basis van data van het CBS, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van het aantal banen, de instroom en uitstroom in de sector,  ontwikkeling van het aantal vaste en tijdelijke contracten, etc. Daarnaast wordt jaarlijks een enquête gehouden onder de reisbedrijven, die bij Reiswerk zijn aangesloten, met wisselende onderwerpen. In de eerste enquête is uitgebreid gevraagd naar het gevoerde personeelsbeleid in Corona tijd. Ten slotte wordt het opleidingspotentieel op basis van DUO/SBB cijfers in kaart gebracht.

 

Dit heeft geresulteerd in de eerste release van de Monitor over het ‘Corona’ – jaar 2020, waarbij de resultaten in grafische vorm zijn weergegeven in een rapportage. Het effect van Corona op de werkgelegenheid in de reisbranche komt overduidelijk uit de cijfers naar voren. Toevalligerwijs valt de oplevering van de rapportage samen met het bericht over het faillissement van D-Reizen, hetgeen een extra motivatie is voor de pers om aandacht te besteden aan de beroerde situatie in deze sector.

 

Medio dit jaar maken we een update van de rapportage met cijfers over het eerste kwartaal 2021.

 

Meer weten? Lees hier het gehele rapport. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00