Monitor Verantwoord Opdrachtgeverschap 2020

gepubliceerd: 21-02-2020

Veilig en gezond werken is een aangelegenheid waarbij werkgevers, opdrachtgevers en uitvoerenden verantwoordelijkheid dragen. In veel sectoren in Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor gezond en veilig werken bij meerdere actoren, en is er sprake van de zogenaamde ketensamenwerking. Denk bijvoorbeeld aan complexe bouwprojecten of aan uitbesteding in de thuiszorgsector. In 2015 riep toenmalig minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om verantwoord opdrachtgeverschap in een ketenaanpak te stimuleren. 

In navolging van 2016 en 2018 voert Panteia in opdracht van het Ministerie SZW en TNO weer een monitoronderzoek uit om de huidige stand van zaken rondom verantwoord opdrachtgever schap te onderzoeken en aanknopingspunten voor stimulering te bieden. Wederom vormen de resultaten de bouwstenen voor toekomstig beleid van het Ministerie van SZW.

Indien u geïnteresseerd bent naar de resultaten uit 2018, dan kunt u hier het rapport downloaden.

Bij vragen over het lopende onderzoek kunt u contact opnemen met onze projectleider, Marianne van Marwijk

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00