Nederlandse economie groeit als kool

gepubliceerd: 11-10-2018

Uit het MEV 2019 van het CPB blijkt dat de Nederlandse economie enorm gaat groeien.

In 2018 en 2019 neemt het BBP met respectievelijk 2,8% en 2,5% toe. Alle bestedingscategorieën dragen hier aan bij, vooral de investeringen en de uitvoer vertonen krachtige groei. De werkgelegenheid groeit navenant: met 2,7% in 2018 en 1,7% in 2019, ofwel gemiddeld 230.000 banen per jaar. Hoe pakt dit uit voor de sectoren van het Nederlands bedrijfsleven? Panteia heeft zijn PRISMA-model ingezet om deze vraag te beantwoorden. Hieronder worden de voornaamste uitkomsten besproken.

Figuur 1 laat zien dat de bouwnijverheid koploper is voor wat betreft economische groei. Naar verwachting zal deze in de bouw in 2019 met 4,5% groeien, na nog sterkere groei in voorafgaande jaren. Het hoge investeringsniveau – onder meer woningen – is hier debet aan. Gezien de moeilijkheden die bouwbedrijven ondervinden bij het aantrekken van personeel is de groei het maximaal haalbare. Handel, transport en horeca vertonen vanaf 2017 eveneens bovengemiddelde groei. Dat geldt vooral voor de autosector en de horeca. De autosector heeft voordeel bij de hoge investeringen, en levert ook veel diensten aan andere sectoren. De horeca profiteert van een sterke consumptieve vraag van gezinnen. De industrie presteert vooral in 2018 (en 2017) goed. Neerwaartse risico’s in de wereldeconomie, w.o. handelsbelemmeringen en een harde Brexit, hebben een beperkende invloed op deze sector. De overige diensten (excl. overheid en onderwijs, maar inclusief de zorg) laten een stabiel groeipatroon zien in lijn met de macro-economische ontwikkeling.

Figuur 1        Productie (bruto toegevoegde waarde) per bedrijfstak, volumegroei in %Nederlandse economie groeit als kool 1Bron: Panteia, berekeningen met PRISMA-model; sectoren gerangschikt naar afnemende groei 2019

De werkgelegenheidstoename die het CPB signaleert is in alle sectoren terug te vinden (Figuur 2). In 2018 groeit vooral in de dienstensector, waaronder de zorg, de werkgelegenheid fors. De forse banengroei in handel, horeca en transport houdt in 2019 aan, in de overige diensten loopt die in 2019 wat terug. De bouwnijverheid laat in 2017 en 2018 een forse banengroei zien, deels ook als reactie op de geringe daling in 2017. In 2018 zijn er verschillende problemen in de bouw om voldoende personeel aan te trekken, aangenomen is dat deze knelpunten in 2019 zijn opgelost. Minder productiegroei in de industrie gaat samen met een geringere banengroei in 2019.

Figuur 2        Banen, groei in %Nederlandse economie groeit als kool 2Bron: Panteia, berekeningen met PRISMA-model; sectoren gerangschikt naar afnemende groei 2019

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00