Off-road Overijssel gaat voor goud!

gepubliceerd: 04-06-2020

Off-Road Overijssel is dit voorjaar van start gegaan en wel onder de noemer ORO; Spaans voor goud. Lean & Green Off-Road is een programma van de Topsector Logistiek met als voornaamste doelstelling om vrachtkilometers van de weg te halen en een CO2 reductie te realiseren door het opzetten en versterken van intermodale verbindingen. Deze ambitie sluit naadloos aan bij het Programma Goederenvervoer van de Provincie Overijssel. De Provincie is al een flink aantal jaren actief met het stimuleren van het vervoer over water. Met ORO wordt weer een volgende stap gezet.

Nieuwe corridors
Binnen het programma ligt iet alleen de focus op het versterken van bestaande corridors, maar ook het opzetten van nieuwe corridors met spoor en binnenvaart naar het Europese achterland. Dit is echter alleen haalbaar als er zicht is op voldoende volume naar bepaalde regio’s, die per spoor of water goed bereikbaar zijn. Hiervoor is de samenwerking gezocht met Panteia. Uit hun onderzoek is naar voren gekomen dat er voldoende import- en exportlading is naar West-Polen en naar Zuid Duitsland. Zij hebben tevens in kaart gebracht welke Overijsselse verladers hier bij betrokken zijn. Nu is het de taak aan de programmamanagers om de verladers te enthousiasmeren om samen met logistiek dienstverleners deze corridors op te gaan bouwen. Hier komen de logistieke makelaars van de provincie om de hoek kijken. Tom Tillemans en Miranda Volker werken al veel samen met het Overijsselse bedrijfsleven en zijn in andere regio’s ook bekend met de werkwijze van Lean & Green Off-Road. Overijssel heeft al heel wat mooie modal shift kansen verzilverd. Nu is het tijd om voor goud te gaan.

Meer informatie vind je hier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00