Ondernemerschap in Nederland begin 2020 iets gestegen, ondanks corona

gepubliceerd: 05-05-2021

Sinds 2016 geldt dat tussen de 10% en 12% van de Nederlandse beroepsbevolking actief bezig is met het opstarten van een onderneming of het voeren van een onderneming jonger dan 3,5 jaar. Opmerkelijk genoeg lag het in het voorjaar van 2020 met ruim 11% zelfs iets hoger dan in het voorjaar van 2019, toen het ruim 10% was. Dit blijkt uit het 2020/2021 Global Report van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dat vandaag is gepubliceerd.

 

Ondernemerschap tijdens de corona-crisis

In de meeste onderzochte Europese landen zagen mensen in 2020 minder mogelijkheden om een eigen bedrijf te beginnen dan daarvoor. Nederland is hierop geen uitzondering. Er zijn echter ook mensen die als gevolg van de corona crisis nieuwe mogelijkheden zien. Dit geldt zowel voor mensen die al een onderneming voeren, als voor mensen die bezig zijn met het opstarten van een onderneming. Zo is bijna 60% van de Nederlanders die de komende drie jaar een eigen bedrijf wil beginnen, door de corona-pandemie beïnvloedt bij deze keuze.

 

Ondernemerschapsmogelijkheden ​​in Nederland horen tot de wereldtop

Nederland heeft in 2020 opnieuw (net als in 2019) het op 1 na beste ‘ondernemerschap ecosysteem’ van alle deelnemende landen. Dit ecosysteem bestaat uit de volgende dimensies: toegang tot financiering, overheidsbeleid, onderwijs en training, R&D, commerciële infrastructuur, de toegankelijkheid van de binnenlandse markt, fysieke infrastructuur en sociale en culturele normen. Nederland scoort in 2020 op al deze dimensies hoger dan het gemiddelde.

 

Dat de ondernemerschapsmogelijkheden in Nederland zo goed zijn wordt niet alleen door experts gesteld, maar blijkt ook uit enquêtes onder de beroepsbevolking. In 2020 vond ruim 80% van de Nederlandse beroepsbevolking dat het gemakkelijk was om een eigen bedrijf te beginnen. Ondanks de uitbraak van de corona-pandemie in het begin van 2020 is dit percentage vergelijkbaar met 2019. Slechts in 2 andere deelnemende landen (Noorwegen en Saoedi-Arabië) was dit percentage in 2020 nog hoger.

 

Global Entrepreneurschip Monitor (GEM)

Wereldwijd is de GEM het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar ondernemerschap onder de beroepsbevolking. In 2020 deden 45 landen aan de GEM mee. De Nederlandse bijdrage is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt door Panteia uitgevoerd. De meting bestaat uit een enquête onder de volwassen bevolking (Adult Population Survey) en een enquête onder nationale experts (National Expert Survey). Meer over de Global Entrepreneurschip Monitor lees je hier.

 

In verschillende deelnemende landen zijn de enquêtes in het derde kwartaal van 2020 uitgevoerd. In Nederland zijn de enquêtes al in het tweede kwartaal uitgevoerd. De eerste piek in de besmettingen was toen achter de rug en de vooruitzichten waren op dat moment relatief goed. De vergelijkbaarheid van de Nederlandse resultaten met die van andere landen is hierdoor minder goed dan in de voorgaande jaren.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00