Ondernemerschap in Nederland in 20 jaar verdubbeld

gepubliceerd: 03-03-2020

In het begin van deze eeuw was ongeveer 5% van de Nederlandse beroepsbevolking actief bezig met het opstarten van een onderneming of het voeren van een onderneming jonger dan 3,5 jaar. De laatste paar jaar is dit gestegen naar 10% of meer. Dit blijkt uit het 2019/2020 Global Report van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dat vandaag is gepubliceerd.

 

Ondernemerschapsmogelijkheden ​​in Nederland horen tot de wereldtop

Dat de mate van ondernemerschap zo gegroeid is, hangt nauw samen met de goede ondernemerschapsmogelijkheden in Nederland. In 2019 heeft Nederland na Zwitserland het beste ‘ondernemerschap ecosysteem’. Dit ecosysteem bestaat uit de volgende dimensies: financiering, overheidsbeleid, onderwijs en training, R&D, commerciële infrastructuur, de toegankelijkheid van de binnenlandse markt, fysieke infrastructuur en sociale en culturele normen. Nederland scoort in 2019 op al deze dimensies hoger dan het gemiddelde. Voor de volgende drie dimensies scoort het zelfs het hoogst van alle 50 onderzochte landen: financiering, onderwijs en training, en de toegankelijkheid van de binnenlandse markt.

 

Dat de ondernemerschapsmogelijkheden in Nederland zo goed zijn wordt niet alleen door experts gesteld, maar blijkt ook uit enquêtes onder de beroepsbevolking. In 2019 vond 84% van de Nederlandse beroepsbevolking dat het makkelijk was om een eigen bedrijf te beginnen. Slechts in 2 andere landen (Noorwegen en Polen) was dit percentage nog hoger.

 

Nederlanders minder positief over hun eigen ondernemerschapsvaardigheden

De kwaliteit van het ondernemerschap ecosysteem is echter niet de enige factor die bepaalt of mensen al dan niet een eigen bedrijf willen hebben. Dit hangt van veel verschillende factoren af. Terwijl Nederland het bij sommige van deze factoren relatief goed doet, scoort het bij andere factoren relatief minder goed. Nederland scoort met name laag als het gaat om de inschatting van de benodigde ondernemerschapsvaardigheden. In 2019 vond 42% van de Nederlandse beroepsbevolking dat ze zelf over voldoende kennis en vaardigheden beschikten om een eigen bedrijf te beginnen. Binnen Europa scoorden alleen Noorwegen en Rusland nog lager.

 

De helft van de starters verwacht nieuwe banen te genereren

Van alle mensen die in 2019 actief bezig waren met het opstarten van een onderneming (of het voeren van een onderneming jonger dan 3,5 jaar), verwacht ongeveer de helft dat ze over 5 jaar een of meer werknemers in dienst zullen hebben. Meestal verwacht men  één tot en met 5 werknemers in dienst te hebben, slechts een klein deel verwacht over 5 jaar 6 of meer werknemers in dienst te hebben.

 

Global Entrepreneurschip Monitor (GEM)

Wereldwijd is de GEM het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar ondernemerschap onder de beroepsbevolking. In 2019 deden 50 landen aan de GEM mee. De Nederlandse bijdrage is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt door Panteia uitgevoerd. De meting bestaat uit een enquête onder de volwassen bevolking (Adult Population Survey) en een enquête onder nationale experts (National Expert Survey).

 

Meer over de Global Entrepreneurschip Monitor lees je hier. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00