Onderzoeksrapport bibliotheken als wegwijzers in informatie rond gezondheid, zorg en ondersteuning gepresenteerd

gepubliceerd: 11-10-2018

Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘De bibliotheek als informatiepunt bij complexe zorgvragen?’ die donderdag 6 juli plaatsvond, presenteerde Panteia de resultaten van haar onderzoek ‘Wegwijzers in informatie rond gezondheid, zorg en ondersteuning'.

 

Mensen met vragen over gezondheid, zorg en ondersteuning zoeken op allerlei manieren naar de juiste informatie. Hoe krijgen we de informatie ‘dichtbij’ mensen wanneer deze complex is en afkomstig van veel verschillende organisaties? Het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ, directie Langdurige Zorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) werkt samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) om te onderzoeken of en zo ja hoe bibliotheken hierin een rol kunnen spelen. Tijdens de inspiratiebijeenkomst werden de geleerde lessen van de afgelopen periode gedeeld.

Panteia presenteerde de uitkomsten van haar onderzoek ‘Wegwijzers in informatie rond gezondheid, zorg en ondersteuning – Een kwalitatief onderzoek naar huidige en potentiële rollen van bibliotheken’ naar de rollen die bibliotheken momenteel vervullen, welke potentie hier ligt en welke randvoorwaarden van belang zijn. Bibliotheek ‘De Tweede Verdieping’ in Nieuwegein, één van de respondenten in het onderzoek, voorzag de presentatie van de nodige ervaringen uit de praktijk.

Uit het onderzoek blijkt dat bibliotheken op verschillende manieren een rol vervullen, maar dat er nog veel ruimte is voor verdere ontwikkeling en versterking van hun betrokkenheid. We zien dat veel bibliotheken wel iets met gezondheid doen, maar dat er nog bij weinig sprake is van een structureel en samenhangend aanbod. Het aanbod varieert sterk tussen bibliotheken, en is vaak afhankelijk van vragen of initiatieven van andere partijen (zoals de gemeente of zorgpartijen). Ook vervullen bibliotheken vaak vooral een faciliterende of netwerkrol, en niet zozeer een trekkersrol.

Wel worden bibliotheken gezien als (potentieel) waardevolle samenwerkingspartner voor gemeenten en partijen die zich bezig houden met gezondheid vanwege diens bereik, locaties dichtbij de burgers en kennis van laaggeletterdheid. Daarmee kan de bibliotheek een (laagdrempelige) aanvulling zijn op andere bronnen van informatie of deze informatie op een laagdrempelige manier bij de burger brengen alsook vindbaar en doorzoekbaar maken.

Om als bibliotheek een rol te kunnen vervullen zijn o.a. de volgende randvoorwaarden van belang:

  • Erkenning van de bijdragen die de bibliotheek kan leveren rond gezondheid, zorg en ondersteuning door (lokale) organisaties en gemeenten;
  • Goede samenwerking wat betreft gebruik maken van elkaars kennis, expertise en mogelijkheden om de doelgroep te bereiken alsook het spreken van elkaars taal;
  • Geïntegreerd aanbod waarin gemakkelijk naar elkaar kan worden doorverwezen;
  • Kennis van de lokale context om aan te kunnen sluiten op de behoeften en bestaand aanbod te versterken.

Meer informatie
Zie hier het verslag van de bijeenkomst. Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Sonja van der Kemp en Mandy Goes. Het onderzoeksrapport kunt u in zijn geheel via onderstaande link downloaden.

 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00