Onveilige truckparkings belangrijke reden voor vrouwelijke chauffeurs om niet internationaal te werken

gepubliceerd: 06-12-2018

Transport is essentieel voor de Europese economie. Door tal van ontwikkelingen zijn veilige parkeerplaatsen meer dan ooit benodigd. 

Hoe kijken vrachtwagenchauffeurs, en met name ook vrouwelijke chauffeurs, hier tegenaan? In onderzoek onder leiding van Panteia, werd expliciet de stem van vrouwelijke chauffeurs gezocht én gevonden.

 

Veilige truckparkings essentieel voor transportsector

Een tekort aan gekwalificeerd personeel, een verouderende beroepsgroep alsook toenemende uitdagingen rond beveiliging, veiligheid, connectiviteit en het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden. Factoren die het aantrekken en behouden van personeel beïnvloedt en uiteindelijk zijn weerslag vindt in de omzet van de transportsector. Er is, mede in het licht van het beperkte aantal vrouwelijke chauffeurs, grote behoefte om onder andere het veiligheidsniveau van de sector te verhogen.

De Europese Unie wil daarom toewerken naar een vernieuwd en geharmoniseerde kwaliteitsstandaard voor truckparkings. In consortium met ESPORG, IRU, CERTH/HIT, DEKRA and Cross-border Research Association, voert Panteia hiertoe een studie uit. Een centrale vraag hierin is op wat voor manier het veiligheidsvraagstuk onder vrouwelijke chauffeurs speelt en wat hun ideeën voor veilige truckparkings zijn.

 

Ervaringen en behoefte vrouwelijke chauffeurs

Onder diverse stakeholders zijn vragenlijsten uitgezet. Om ook specifiek vrouwelijke chauffeurs te bereiken, werden zij via door henzelf opgerichte platforms op sociale media benaderd. Zodoende kon naast 120 mannelijke chauffeurs, ook de stem van 50 vrouwelijke chauffeurs worden meegenomen.

 

Het onderzoek laat een duidelijke behoefte zien aan betrouwbare en veilige truckparkings met voldoende voorzieningen. Specifiek kijkend naar vrouwelijke chauffeurs blijkt dat 60 tot 70% van hen persoonlijke ervaring heeft met onveilige truckparkings met onvoldoende voorzieningen. Voor velen is dit een belangrijke reden om niet (meer) internationaal te rijden. Naast ervaringen met (pogingen tot) diefstal, gaat het met name om ervaringen met seksuele intimidatie.

 

Om de aantrekkelijkheid van het vak van (internationaal) chauffeur voor zowel mannen als vrouwen te vergroten zijn dan ook meer veilige, bewaakte en met basis comfort uitgeruste truckparkeerplaatsen noodzakelijk. Daarmee kan de groei van het wegvervoer (en de daarbij behorende rustmogelijkheden) worden opgevangen en de veiligheid van de truck, de lading en de chauffeur worden vergroot. Aan zowel mannelijke als vrouwelijke chauffeurs is gevraagd welke specifieke wensen zij hiervoor hebben.

 

Voorlopige resultaten gepresenteerd

Het onderzoek resulteert onder andere in een omvangrijke kaart van de hiaten in de huidige infrastructuur, alsook een handleiding voor chauffeurs, operators, bedrijven, investeerders en overheid om het beeld rond en de ontwikkeling van meer veilige truckparkings te faciliteren. 

 

De voorlopige resultaten werden tijdens de slotconferentie op 6 november gepresenteerd. De aanwezige stakeholders onderstreepten de noodzaak van een samenhangend veiligheids- en comfortnorm. Bovendien werd de behoefte aan infrastructurele randvoorwaarden benadrukt alsook het belang van adequate financiering zodat meer goede truckparkings versneld mogelijk kunnen worden gemaakt.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem contact op met Rob de Leeuw van Weenen (r.de.leeuw.van.weenen@panteia.nl). Panteia is gespecialiseerd in onderzoek in de transportsector. Bovendien heeft zij een track record opgebouwd op het gebied van vrouwen op de arbeidsmarkt. Voel u vrij om vrijblijvend contact met ons op te nemen over de mogelijkheden om uw kennisvraag te vertalen naar een concreet onderzoek.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00