Overslag goederen in Deventer haven met 34 procent gedaald door onnodige afsluiting

Over heel 2018 is in de Deventer haven 656.000 ton aan goederen overslagen. Dat is een daling van 34 procent ten opzichte van de 995.000 ton van het jaar ervoor. 

Het opvallende verschil tussen 2017 en 2018 kan volgens Wouter van der Geest van Panteia alleen maar worden verklaard door de maandenlange afsluiting van de Deventer haven. 

In de extreem droge en hete zomer van 2018 ging de Prins Bernhardsluis op 6 augustus van het ene op het andere moment op slot. Op dat moment werd geschut bij een lagere waterstand in de voorhaven dan de vergunning toestond (1.65m+NAP). 

Overbelast
De angst bestond dat de sluisdeuren door de extreem lage waterstand overbelast werden en het zouden begeven. Hierdoor zou het gehele achterland van Deventer droog komen te staan. Als gevolg van de stremming lagen vijf schepen een maand gevangen in Deventer en konden diverse havenbedrijven maandenlang niet meer via het water worden bevoorraad. Pas in december 2018 werd weer geschut.

Onnodig
Vorige maand maakte de gemeente Deventer bekend dat achteraf gezien de sluiting onnodig was. Uitvoerig onderzoek heeft uitgewezen dat de sluisdeuren sterker zijn dan gedacht en een veel groter waterstandsverschil aan kunnen dan in de vergunning van de zomer stond. De nieuwe  norm ligt nu op 0.45+NAP, een waterstand die bij Deventer nog nooit is gemeten. 

Van der Geest heeft de binnenvaartcijfers voor 2018 bekeken en zag dat voor Deventer het verschil wel erg groot was tussen 2018 en 2017. Ook op het Twentekanaal is sprake van een daling, maar procentueel veel minder groot dan in Deventer. Logisch ook, want hoewel de binnenvaart op het Twentekanaal ook te kampen had met de lage waterstand, bleef het bevaarbaar. 

Tweede jaar
Volgens de onderzoeker van Panteia is in Deventer voor het tweede jaar achtereen sprake van een daling. In 2016 kwam de overslag nog op pakweg 1,1 miljoen ton en dook een jaar later onder het miljoen. Die teruggang is te verklaren door de werkzaamheden in het kader van Ruimte voor de Rivier bij Deventer zegt Van der Geest.  

Vrachtwagens over A1
De Algemeene Schippers Vereniging (ASV) is van meet af aan kritisch geweest op de gemeente Deventer en de gang van zaken rond de sluisstremming. Sunniva Fluitsma van ASV rekent voor dat 339.000 ton minder via de haven minimaal 20.000 extra vrachtwagenbewegingen over de A1 zijn. Helemaal eerlijk is die rekensom overigens niet, omdat bijvoorbeeld Deventer Overslag Kombinatie maandenlang vrijwel stil lag. Zij kon in tegenstelling tot bijvoorbeeld ForFarmers niet uitwijken naar de weg. 

Schadeloosstelling
Nu recent is gebleken dat de haven onnodig onbereikbaar was, vindt ASV het des te pijnlijker dat er vanuit de gemeente nog steeds geen schadeloosstelling is voor de gedupeerde schippers. ,,Zeker een van hen is bijna failliet gegaan door die maand in Deventer", zegt Fluitsma. Zij vindt het terecht dat Lazlo Olislagers, de Belgische schipper om wie het gaat, een advocaat in de arm heeft genomen om er een ‘meer dan behoorlijke vergoeding’ uit te slepen. 

 

Bron: https://www.destentor.nl/deventer/overslag-goederen-in-deventer-haven-met-34-procent-gedaald-door-onnodige-afsluiting~a4ef1d02/

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00