Panteia doet onderzoek naar de kapitaalmarkt in Limburg

gepubliceerd: 01-02-2019

De Provincie Limburg wil graag inzicht krijgen in de kapitaalmarkt voor MKB bedrijven. De Provincie heeft Panteia daarom gevraagd om zowel de kapitaalbehoefte van het Limburgse MKB als het kapitaalaanbod voor deze bedrijven in beeld te brengen.

Panteia voert dit onderzoek samen met Rebel uit. Om een beeld van de kapitaalbehoefte te krijgen wordt in het voorjaar van 2019 een telefonische enquête onder 1.000 Limburgse MKB bedrijven uitgevoerd. De vragenlijst bevat zowel vragen over de huidige kapitaalbehoefte als over de verwachte kapitaalbehoefte voor de komende 4 tot 5 jaar. Hierdoor kunnen we niet alleen een beeld van de huidige kapitaalbehoefte schetsen, maar ook van de toekomstige. Door deze informatie te vergelijken met informatie over het huidige en toekomstige aanbod van kapitaal, kunnen we vaststellen in hoeverre de vraag naar en het aanbod van kapitaal in Limburg in balans is. Dit doen we voor het hele Limburgse MKB, waarbij in de selectie van de te enquêteren bedrijven rekening is gehouden met de ontwikkelfase (levensfase) van een bedrijf, de sector waarin het bedrijf werkzaam is en de omvang van het bedrijf.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00