Panteia gestart met onderzoek naar Wet Beroep Leraar

gepubliceerd: 08-05-2019

Sinds 6 mei is Panteia in opdracht van het ministerie van OCW gestart met het onderzoek naar de Wet beroep leraar.

Het doel van het onderzoek is om de bekendheid met, voortgang in en mening over de beoogde resultaten van de Wet beroep leraar in kaart te brengen. Om de resultaten van de wet in kaart te brengen enquêteert Panteia schoolbestuurders, school- of teamleiders en leraren. Voor de evaluatie van deze wet is het van belang dat zoveel mogelijk medewerking wordt verleend.

Inhoud van de vragenlijst

Onderdelen die in de online vragenlijst aan bod komen zijn de omschrijving van de verantwoordelijkheden en zeggenschap van leraren, de implementatie van het professioneel statuut en tot slot het lerarenportfolio. Voor dit onderzoek brengen we in kaart in hoeverre schoolbesturen, schoolleiders/teamleiders (m.a.w. leidinggevenden van lerarenteam(s)) en leraren uit het po, vo en mbo bekend zijn, bezig zijn met de implementatie en aankijken tegen de beoogde resultaten van de Wet beroep leraar.

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00