Panteia loopt voorop bij de ontwikkeling van het Europese spoorvervoer

gepubliceerd: 02-04-2021

Spoorwegen zijn essentieel voor een toekomstbestendig en duurzaam vervoer van passagiers en goederen. Panteia is nauw betrokken bij de ontwikkeling van beide. Op maandag 29 maart werd het eerste rapport gepubliceerd van het intergouvernementele Platform for International Rail Passenger Transport, waarin Panteia als procesmanager fungeert. En onlangs zijn aanbevelingen uit Panteia's studie Operational and economic impact of 740m long freight trains door het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de belangrijkste spoorgoederencorridors in Nederland.

Intergouvernementeel platform voor internationaal passagiersvervoer per spoor
Op maandag 29 maart is het eerste rapport van het intergouvernementeel Platform voor internationaal passagiersvervoer per spoor uitgebracht. Aan het platform nemen 27 lidstaten deel. De Nederlandse staatssecretaris Van Veldhoven introduceerde het rapport tijdens de aftrap van het Europees Jaar van het Spoor, georganiseerd door het Portugese EU-voorzitterschap en de Europese Commissie.

Het Europees Jaar van het Spoor 2021 en de Europese Green Deal vormen het geschikte moment om grondig na te denken over de middelen voor een brede revitalisering van de Europese markt voor treinreizigers. Op verzoek van het Nederlandse ministerie fungeert Panteia als procesmanager voor het intergouvernementele platform, verleent zij praktisch technisch en institutioneel advies en zorgt zij voor de samenhang van de rapportage.

Operationele en economische impact van 740m lange goederentreinen
Vorig jaar heeft Panteia in opdracht van de Nederlandse Topsector Logistiek het rapport Operational and economic impact of 740m long freight trains ontwikkeld. Dit is uitgevoerd in samenwerking met HUPAC, het Havenbedrijf Rotterdam en de Nederlandse infrastructuurbeheerder ProRail. In de conclusies werd gewezen op het economisch potentieel van treinen van 740m, maar ook op concrete knelpunten in de infrastructuur. 

Een belangrijke aanbeveling was dat de invoering van langere treinen tussen de haven van Rotterdam en de Duitse grens geleidelijk kan gebeuren, met 690m treinen als tussennorm (tegen het huidige maximum van 650m). Volgens de TEN-T-verordening moet het kernspoorwegnet tegen 2030 klaar zijn voor 740m treinen. Door prioriteit te geven aan specifieke investeringen voor treinen van 740m, worden geregelde diensten met treinen van 690 m in een vroeger stadium mogelijk. Deze aanpak heeft als voordeel dat investeringen die hoe dan ook moeten worden gedaan, op korte termijn rendabel worden. Het advies is overgenomen door het Nederlandse ministerie, en vertaald in een verzoek aan ProRail om de investeringen dienovereenkomstig te prioriteren.

Onze expertise
De verdere ontwikkeling en verbetering van spoorwegnetten en -verbindingen is afhankelijk van een nauwe samenwerking tussen sectorpartijen, infrastructuurbeheerders, overheden en internationale organisaties. Panteia levert advies- en onderzoeksdiensten aan instellingen en overheden en helpt onze klanten met betrouwbare en objectieve analyses van de economische, juridische, organisatorische en institutionele aspecten van verkeer, vervoer, infrastructuur en logistiek. Onze diensten zijn gebaseerd op unieke ervaring, netwerken en gedetailleerde kennis en gegevens met betrekking tot diverse markten.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00