Panteia ontwikkelt logistieke monitor voor de provincie Utrecht

gepubliceerd: 13-12-2021

Het thema Logistiek krijgt een steeds belangrijkere plaats in het economisch en mobiliteitsbeleid van de provincie Utrecht. Goede transport- en vervoersmogelijkheden zorgen immers voor economische groei en goede werkgelegenheid. Eind 2019 is in Utrecht het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2019-2023 vastgesteld. Eén van de speerpunten is het openen van een regioloket goederenvervoer waar data beschikbaar is op het gebied van goederenstromen, verkeersintensiteiten en werkgelegenheid in de logistiek.

 

Dit vormde de aanleiding om een logistieke monitor voor de provincie Utrecht op te zetten. De afgelopen maanden heeft Panteia in opdracht van de provincie Utrecht de logistieke monitor ontwikkeld en zal de komende jaren de monitor blijven updaten.

 

De monitor bevat drie thema’s die gezamenlijk de kenmerken van de logistieke sector in beeld brengen, te weten:

  • Economie en werkgelegenheid
  • Goederenstromen
  • Verkeersbewegingen van het goederenvervoer

Voor deze drie thema’s maakt de monitor inzichtelijk wat de karakteristieken zijn van de logistieke sector in de provincie Utrecht en hoe de sector zich ontwikkelt. De meeste ontwikkelingen zijn in kaart gebracht vanaf 2011, zodat de trends van de afgelopen jaren goed zichtbaar zijn. De monitor wordt jaarlijks geactualiseerd.

 

De monitor heeft de vorm van een webapplicatie en is via de volgende links de vinden:

 

1. Goederenstromen

2. Economie en werkgelegenheid

3. Verkeersbewegingen

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00