Panteia-studie gepubliceerd over de status en arbeidsomstandigheden van kunstenaars en culturele en creatieve professionals

gepubliceerd: 16-12-2020

Het directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur van de Europese Commissie (DG EAC) heeft een studie gepubliceerd naar de status en arbeidsomstandigheden van kunstenaars en culturele en creatieve professionals in de Europese Unie. De studie is uitgevoerd door Panteia in samenwerking met verschillende experts van het European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA).

Kunstenaars en professionals uit de culturele en creatieve sector bevinden zich vaak in een precaire situatie, werken als ZZPer of freelancers en beschikken over relatief lage inkomens. Veel kunstenaars en culturele en creatieve professionals hebben vaak geen vaste inkomstenbronnen en de COVID-19-pandemie heeft deze situatie verder verslechterd.

Deze studie onderzoekt de status en de arbeidsomstandigheden van kunstenaars en creatieve professionals in de Europese Unie en bespreekt een groot aantal onderwerpen zoals carrièrepaden, ondernemerschap, aard van het inkomen, invloed van de markt, toegang tot financiering, sociale zekerheid en de invloed hierop van grensoverschrijdende mobiliteit. Daarnaast kijkt de studie naar arbeidsomstandigheden gerelateerde aspecten zoals artistieke vrijheid en andere beperkingen voor creatie, omstandigheden van kansengroepen en de specifieke arbeidsomstandigheden van jongeren (in het bijzonder met het oog op de platformeconomie, projectgerichte banen en zelfstandig ondernemerschap). Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere aspecten van creatieve beroepen zoals verborgen werkloosheid in de culturele en creatieve sector, evenals de fysieke omstandigheden waarin het werk van kunstenaars en creatieve professionals plaatsvindt.

De studie bevat aanbevelingen en voorbeelden van maatregelen die kunnen worden genomen op regionaal, nationaal en Europees niveau om de arbeidsomstandigheden van kunstenaars en creatieve professionals te verbeteren. Daarnaast worden specifieke maatregelen beschreven om de impact van COVID-19 op de sector aan te pakken.

Het eindrapport, de samenvatting en de conclusies en aanbevelingen vindt u hier (in het Engels).

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00