Rapporten kostenontwikkeling wegvervoer openbaar

Panteia rapporteert jaarlijks over de kostenontwikkelingen in de transportsector. 

In de rapporten wordt een overzicht gegeven van de kostenmutaties die dit jaar zijn opgetreden en wordt een voorspelling gegeven voor de kostenontwikkeling voor 2019. Kostenmutaties worden zowel weergegeven per kostensoort (loonkosten, brandstofkosten etc.) als voor de totale kosten.

De geraamde kostenstijging in 2019 ten opzichte van 2018 voor het binnenlands vrachtautovervoer varieert tussen de 4,3% en 5,2%. In het rapport is de kostenstijging per deelsector te vinden. Voor het ongespecialiseerd grensoverschrijdend vrachtautovervoer wordt een kostenstijging van tussen de 3,6% en 4,5% verwacht. In het rapport zijn voor de kernafstanden per landenrelatie de verwachtte kostenstijgingen opgenomen.

In het binnenlands vervoer rapport is een indeling gemaakt naar een achttal deelsectoren (wagenladingvervoer, algemeen distributie, fijnmazige distributie, koel-vries, tank/bulk, zeecontainer, kiepers, afvalvervoer).

Het grensoverschrijdende rapport omvat de kostenontwikkelingen voor drie soorten vervoer op verschillende landen(ongespecialiseerd, koel-vries, tank/bulk).

Lees meer over onze rapporten in de webshop.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00