Schoolbesturen maken graag gebruik van een vaste adviseur voor personeelsbeleid

gepubliceerd: 11-10-2018

Panteia heeft een tevredenheids- en behoeftenonderzoek uitgevoerd onder de (potentiële) klanten van het Vervangings- en Participatiefonds

Een van de conclusies die hier uit kwam was dat er bij schoolbesturen in het primair onderwijs belangrijke behoefte is naar een vaste adviseur die hen adviseert bij alle mogelijke situaties rondom verzuim-, vervangings- en personeelsbeleid.

Het Vervangingsfonds adviseert en ondersteunt schoolbesturen om te komen tot een gezonde, prettige en veilige werkomgeving op school. Voor schoolbesturen die geen eigen risicodrager zijn, vergoedt het Vervangingsfonds de vervangingskosten bij uitval. Het Participatiefonds vergoedt de uitkeringskosten van uitkeringsgerechtigden vanuit het primair onderwijs en adviseert schoolbesturen bij het maken van personeelsbeleid. Ook ondersteunt het Participatiefonds uitkeringsgerechtigden bij hun re-integratie.

Schoolbesturen in het primair onderwijs blijken over het algemeen tevreden te zijn over de huidige diensten en producten die de fondsen hen aanbieden. Vooral over de adviseurs Arbeid & Vitaliteit van het Vervangingsfonds en de Onderwijsvacaturebank van het Participatiefonds zijn de meeste schoolbesturen (zeer) tevreden. Gemiddeld geven schoolbesturen het Vervangingsfonds een 7,1 en het Participatiefonds een 6,6.

Ook uitkeringsgerechtigden afkomstig uit het primair onderwijs willen bij voorkeur persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Uitkeringsgerechtigden die meer dan een jaar een uitkering ontvangen, doorliepen een 5-fasen re-integratietraject bij het Participatiefonds. Alhoewel de meesten (heel) tevreden zijn over de totale aanpak vindt slechts een derde dat het een goede bijdrage leverde aan hun toekomstige werkhervatting. Het Participatiefonds is overigens inmiddels met een vernieuwde re-integratiebegeleiding gestart die uitgaat van maatwerk.

De bekendheid onder werknemers uit het primair onderwijs met zowel het Vervangingsfonds als het Participatiefonds is aan de lage kant. Aangezien voor beide fondsen geldt dat de dienstverlening niet primair gericht is op deze doelgroep, is dat niet vreemd. Werknemers  blijken wel behoefte te hebben aan ondersteuning: onder andere op het gebied van duurzame inzetbaarheid en re-integratie bij ontslag.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Inge van den Ende of Roxanne de Vreede.

De samenvatting (incl. aanbevelingen) van dit rapport kunt u hieronder bij downloads vinden.

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00