Start evaluatie bibliotheekwet Wsob

gepubliceerd: 05-07-2019

Panteia start samen met KWINK groep en Rebel met de evaluatie naar de doeltreffendheid en effecten van de bibliotheekwet.

In 2015 trad een nieuwe bibliotheekwet in werking: de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). In opdracht van het ministerie van OCW voerde KWINK groep in 2017 een midterm review van de wet uit om vast te stellen wat eind 2016 de stand van zaken was in de sector. Nu, twee jaar later, gaan KWINK groep, Rebel en Panteia gezamenlijk aan de slag om de Wsob vijf jaar na invoering te evalueren.

De evaluatie richt zich op de werking van de wet in de periode 2015-2018. Het onderzoeksteam zal de situatie in het Nederlandse openbare bibliotheekwerk eind 2018 beschouwen en deze afzetten tegen de situatie voor invoering van de wet. Daarmee kunnen conclusies worden getrokken over de doeltreffendheid en effecten van de Wsob in de praktijk.

Drie belangrijke punten waren aanleiding voor de invoering van de Wsob: er was onvoldoende samenhang in het bibliotheekstelsel, de maatschappelijke functie van bibliotheekwerk was onvoldoende gedefinieerd, en de opbouw van de digitale openbare bibliotheek was nog niet geregeld. Deze aanleidingen vormen het uitgangspunt van de evaluatie. Het onderzoeksteam zal onderzoeken in welke mate de Wsob een antwoord vormt op de aanleidingen.

Panteia gaat zich in het onderzoek specifiek richten op de deelaspecten jeugdcontributie, gemeenten waar geen bibliotheekvoorziening is die volledig voldoet aan de Wsob, alsook burgerinitiatieven in het bibliotheekveld. Wat betreft jeugdcontributie gaat het bijvoorbeeld om de vraag in hoeveel gemeente sprake is van jeugdcontributie en wat de hoogte van die contributie is. In het geval van gemeenten zonder Wsob-voorziening gaat het onder andere om of er alternatieve bibliotheekvoorzieningen zijn. En wat betreft burgerinitiatieven kijkt Panteia bijvoorbeeld naar de stand van zaken van de burgerinitiatieven ten tijde van de midterm review.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00