Visie 2025 wegvervoer en logistiek

gepubliceerd: 11-01-2021

Zet in op slimmer werk(en) en behoud sociale infrastructuur. Ondersteunende crisismaatregelen moeten de arbeidsmarkt de crisis door helpen.

De sector transport en logistiek is hard geraakt door het stilvallen van de economie als gevolg van COVID-19. Met een arbeidsmarktplan Transport en Logistiek bestaande uit een pakket aan crisismaatregelen investeren sociale partners in de sector in behoud en inzetbaarheid van werknemers die in de afgelopen jaren zijn ingestroomd vanwege de grote spanning op de arbeidsmarkt. Daarnaast moet de sector oplossingen bieden voor ontwikkelingen die al vóór de coronacrisis speelden. Technologie, platformisering en verduurzaming gaan een steeds belangrijkere rol spelen voor veranderingen in de werkgelegenheid. Voor een toekomstbestendige sector met een gezonde arbeidsmarkt is het cruciaal dat werkgeversorganisaties en vakbonden met een gezamenlijk aanpak zorgen voor slimmer werk(en) met behoud van het fundament van de huidige sociale infrastructuur. 

Deze aanbevelingen, waarvan het belang nog eens extra wordt onderstreept door de gevolgen van de coronacrisis, blijken uit de ‘Visie 2025 wegvervoer en logistiek’ die SOOB in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV en CNV heeft laten opstellen.

Lees hier het artikel. 

En hier vindt u het gehele rapport.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00