Digitalisering cultuurproducerende instellingen

Panteia heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Raad voor Cultuur een inventarisatie uitgevoerd naar de digitalisering van cultuurproducerende instellingen (rijksgesubsideerde instellingen voor podiumkunsten, presentatie-instellingen beeldende kunst, design, e-cultuur). Dit rapport inventariseert de huidige stand van zaken rond archivering en digitalisering van cultuurproducerende instellingen. Het rapport identificeert 3 groepen instellingen: een groep waarbij archivering en digitalisering geen speerpunt is, een groep met ambities die (nog) niet ten uitvoer zijn gebracht, en een kleine groep koplopers. Het rapport bevat geen beleidsaanbevelingen. De Raad zal het gebruiken bij zijn advies over de BasisInfrastructuur (BIS).

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00