Discriminatie in de werving en selectiefase

Het kabinet wil met het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie het - met name in de wervings- en selectiefase– probleem van discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken.

Onderdeel van dit actieplan is aanvullend onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie. Een mogelijke vorm hiervan zijn zogenaamde ‘virtuele’ praktijktests waarin vergelijkbare CV’s van fictieve kandidaten uit verschillende groepen op online CV-databanken worden geplaatst en vervolgens wordt gekeken hoe werkgevers/ recruiters daarop reageren. Deze methode is eerder toegepast door dr. E.C.C.A. Blommaert in haar promotieonderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie naar etniciteit. Daarin vergeleek zij de reacties op CV’s van fictieve kandidaten met een Arabische respectievelijk Nederlandse naam. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Panteia de ‘methode Blommaert’ breder toegepast. In dit onderzoek is gekeken naar meer etnische groepen (naast Nederlands en Marokkaans ook Turks, Antilliaans, Surinaams en Pools) en andere wettelijke discriminatiegronden (geslacht en leeftijd). Aan de hand van ‘virtuele praktijktests’ is voor de onderscheiden etnische, geslachts- en leeftijdsgroepen gemeten hoe vaak werkgevers/ recruiters het volledig CV bekijken en hoe vaak zij naar aanleiding van een bekeken CV reageren richting kandidaat (per e-mail of telefoon).

Lees meer over de resultaten en download het onderstaande rapport.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00