ENUMERATE

Research voor Beleid voerde samen met Stratus (nu beide Panteia) de analyse en rapportage uit voor het Europese project ENUMERATE. Dit is een EU-breed onderzoek naar de status van digitalisering in erfgoedcollecties: de ENUMERATE Core Survey. Alle Europese erfgoedinstellingen (bibliotheken, archieven, musea, monumenten en erfgoedsites) worden uitgenodigd aan de online enquête mee te doen. Het verzamelen van erfgoedstatistieken is van direct nut voor de gehele erfgoedsector. Nationale en Europese overheden kunnen uit de statistieken leren op welke terreinen extra stimulering van overheidswege wenselijk of noodzakelijk is. Omdat het onderzoek behalve op digitalisering als zodanig ook ingaat op de kosten en (duurzame) toegankelijkheid van digitaal erfgoed, levert het onderzoek een integraal beeld op. Maar ook voor individuele instellingen biedt deelname aan de enquête grote voordelen. Als instelling krijg je in ruil voor deelname aan het onderzoek de mogelijkheid om via het data platform de key performance indicators van je eigen instelling te vergelijken met de geaggregeerde gegevens van instellingen in nationaal of Europees verband.

Nieuwsbericht over ENUMERATE project

Voor meer informatie zie: www.enumerate.eu.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00