Evaluatie Cultuurnota Gemeente Oosterhout

Panteia evalueerde in opdracht van de Rekenkamer West-Brabant de Cultuurnota 2009 – 2012 van de gemeente Oosterhout. Belangrijke speerpunten in het cultuurbeleid in deze periode waren: participatie (verbreden en verjongen), innovatie (vernieuwen en versterken) en cultureel ondernemerschap (voorwaarden scheppen en regie voeren).

De vragen die centraal stonden in het onderzoek luiden als volgt:
  1. Wat was de ambitie in de cultuurnota, welke kaders, doelen en middelen stonden hier tegenover, wat is er bereikt en was het effectief en doelmatig?
  2. Tot welke leereffecten leiden de ervaringen voor de nieuwe Cultuurnota die in 2014 opgesteld gaat worden?
Aangezien Panteia onderzoek heeft gedaan op het gebied van Cultureel ondernemerschap, heeft dit onderwerp ruime aandacht gekregen in het onderzoek. Interviews hebben plaatsgevonden binnen de gemeente en met (culturele) instellingen in Oosterhout, zowel cultuurproducerende instellingen als erfgoedinstellingen. Het eindrapport bevatte leerpunten voor de nieuwe cultuurnota (2016-2020).

Lees de rapportage Evaluatie Cultuurnota gemeente Oosterhout

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00