Evaluatie herinrichting programma Metamorfoze Koninklijke Bibliotheek

Het Metamorfoze Archieven en Collectiestraject bestaat sinds 2005. Metamorfoze is een nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed dat wordt gecoördineerd door Bureau Metamorfoze en is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. In 2015 wordt geconstateerd dat het aanvragen van financiering bij Metamorfoze ABC een complex en langdurig traject is dat aan herziening toe is. Een verandering die reeds in 2014 al is doorgevoerd, is dat Bureau Metamorfoze goedgekeurde projecten 100% financiert aan de hand van vaste paginaprijzen in plaats van de tot dusver gebruikelijke 70%. Andere uitgangspunten en doelen van de herinrichting zijn, onder andere: de wens om de procedure, voor zo ver mogelijk, te vereenvoudigen en de wens om meer, grotere, betere en vanuit het oogpunt van onderzoekers/gebruikers interessantere aanvragen binnen de krijgen (en minder versnipperd).

De Koninklijke Bibliotheek (Bureau Metamorfoze) heeft aan Panteia gevraagd om deze herinrichting van Metamorfoze te evalueren. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode september – december 2016. In deze periode heeft Panteia gesproken met betrokkenen zoals de coördinatoren van Metamorfoze, een externe leverancier en twee leden van de Adviescommissie. Verder heeft er een dossieranalyse plaatsgevonden van projecten en is er gesproken met externe projectleiders van projecten die in het kader van het programma Metamorfoze een financiële toekenning hebben gekregen voor hun project na 2015. De uitkomsten zijn beschreven in een rapport dat in december 2016 is afgerond.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00