Evaluatie Regeling Cultuurparticipatie 2009-2012

In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie evalueerde Research voor Beleid (Panteia) de regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009-2012.

Doel van de regeling is het aantal mensen dat in aanraking komt met een cultuurdiscipline te verhogen en de lokale/regionale infrastructuur te versterken. Daarnaast dient aandacht te zijn voor diversiteit, vernieuwing en verankering van beleid en activiteiten. Voor de uitvoering ontvingen 35 gemeenten en 12 provincies financiƫle middelen via een decentralisatieuitkering. Research voor Beleid bracht in kaart wat de invloed van de regeling is geweest op het beleid en de aanpak door gemeenten en provincies. Ook is aandacht besteed aan sterkten en zwakten in de opzet en uitvoering van de regeling.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00