Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Pers

Het ministerie van OCW (Media, Letteren en Bibliotheken) vroeg Research voor Beleid (Panteia) het Stimuleringsfonds voor de Pers te evalueren. Hoofdvragen hierbij waren de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van het Fonds. Tevens werden aanbevelingen gedaan voor het ministerie en/of het Fonds. Binnen het onderzoek vond deskresearch plaats evenals een interne analyse en een externe analyse.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00