Evaluatie subsidieregeling veiligheidszorg

De Mondriaan Stichting voerde tot en met 2009 de Subsidieregeling veiligheidzorg voor niet-rijksinstellingen uit. Deze regeling beoogde de kwaliteit van veiligheidszorg bij niet-rijksmusea en andere collectiebeherende instellingen te verbeteren. Na afloop van de regeling wilde de Mondriaan Stichting meer inzicht krijgen in het procesverloop van de regeling, de resultaten hiervan, de vervolgstappen die instellingen nu gaan nemen en de eventuele ondersteuning die ze hierbij nodig hebben. Research voor Beleid (Panteia) heeft de evaluatie van de regeling uitgevoerd. Hiervoor zijn erfgoedinstellingen bevraagd, is onderzoek gedaan onder provinciale netwerken en zijn veiligheidsdeskundigen geïnterviewd.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00