Financieringsmonitor

Het beleid van het ministerie van Economische Zaken (EZ) is er op gericht ondernemerschap in algemene zin te stimuleren en om gericht bepaalde knelpunten aan te pakken, die het starten en doorgroeien van ondernemingen in de weg staan.

Voldoende private financiering voor bedrijven is een voorwaarde voor economische groei en daarom van groot maatschappelijk belang. De minister van Economische Zaken (EZ) wil er met zijn beleid voor zorgen dat er voldoende financiering beschikbaar is voor in de kern gezonde bedrijven met kansrijke plannen. Zicht op de werking van de kapitaalmarkt en de ontwikkelingen op de markt van bedrijfsfinanciering is onmisbaar om deze doelen te realiseren. De minister van Economische Zaken heeft daarom aan de Tweede Kamer toegezegd halfjaarlijks een financieringsmonitor MKB en Grote Bedrijven op te stellen en aan haar toe te sturen. De eerste monitor stamt uit 2008, toen de financiële crisis in alle hevigheid losbarstte. Sinds 2011 heeft de monitor steeds eenzelfde opzet gehad en had betrekking op alle bedrijven in het financiële bedrijfsleven exclusief zorg en welzijn.

Met de informatie uit de monitor wordt de vraagzijde van financiering inzichtelijk gemaakt. Dat betekent o.a. dat de vraag naar en behoefte aan financiering vanuit bedrijven helder wordt, of financiering wel of niet tot stand komt, hoe deze tot stand komt en hoe bedrijven voorwaarden en termijnen van financiers ervaren. Dit geeft het ministerie van EZ een beeld van de behoefte van ondernemers naar financiering en de wijze waarop volgens ondernemers aan die behoefte wordt voldaan. Tevens geven de monitoren zicht op trends. Onderscheid en inzicht in de specifieke doelgroepen – MKB en grote bedrijven – is hierbij van belang.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00