Monitoring en evaluatie mentorproject Rotterdam

In het programma “Mentoren op Zuid" begeleiden studenten van de Hogeschool Rotterdam leerlingen uit Rotterdam Zuid. Leerlingen van diverse scholen op Zuid krijgen in het programma wekelijks één op één begeleiding bij huiswerk, planning, zelfvertrouwen en loopbaankeuze. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: enerzijds draagt het programma door de extra aandacht en begeleiding bij aan een verbetering van kansen voor scholieren van Rotterdam Zuid, anderzijds maken studenten van de hogeschool op deze manier kennis met dit Rotterdam Zuid, staan zij midden in de praktijk en leren ze planmatig iemand te coachen.

Doel is dat er op termijn jaarlijks 1000 tot 2000 leerlingen een mentortraject kunnen volgen. Panteia ondersteunt het programma “Mentoren op Zuid” de komende jaren door het uitvoeren van onderzoek, waarbij zowel aandacht is voor het uitvoeringsproces als voor het in kaart brengen van effecten.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00