Ondersteuning visitatiecommissie cultuurfondsen en sectorinstituten

Sinds januari 2009 is een nieuwe subsidiesystematiek voor de cultuursector van kracht. Een deel van de instellingen heeft voortaan een langjarig subsidieperspectief. Onder deze instellingen vallen negen sectorinstituten. Ze hebben een blijvend uitzicht op subsidie, maar worden wel eens in de vier jaar door een onafhankelijke visitatiecommissie beoordeeld. In de herziene systematiek zijn zeven cultuurfondsen aanwezig. Ook deze fondsen worden eens per vier jaar door een visitatiecommissie beoordeeld. In 2010 vond de eerste visitatieronde onder de fondsen en sectorinstituten gezamenlijk plaats. Research voor Beleid (Panteia) heeft de visitatiecommissie in de werkzaamheden begeleid.

Lees het Visitatierapport

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00