Outcomemeting Taalhuis Bibliotheek Zoetermeer

Het Taalhuis is in 2015 opgezet met het primaire doel de laaggeletterheid onder volwassenen in Zoetermeer terug te dringen. De initiatiefnemers, de gemeente Zoetermeer, de bibliotheek Zoetermeer en Stichting Lezen en Schrijven, vroegen Panteia: Hoe gaan we de effecten van het Taalhuis meten middels een evaluatiekader? En kunnen we dit evaluatiekader ook voor andere beleidsinitiatieven gebruiken?

Naast de initiatiefnemers zijn andere taalpartners betrokken die de scholing, ondersteuning en begeleiding van taalcursisten –en vrijwilligers verzorgen. De bibliotheek en de gemeente Zoetermeer willen beide in de toekomst meer inzicht krijgen in de outcome van beleidsafspraken –en/of initiatieven. Dit past ook in de meerjarenafspraken tussen de gemeente Zoetermeer en de bibliotheek.

Alvorens over te gaan tot een complete outcome-meting van meerdere afspraken is Panteia gevraagd om voor een pilot-project een evaluatiekader op te stellen waarmee de outcome kan worden gemeten. Bij de pilot kunnen leerervaringen worden opgedaan die het vervolgens makkelijker maken om ook andere beleidsterreinen te betrekken in de outcome-meting. Het Taalhuis is gekozen als het pilot-project. Voor de ontwikkeling van het evaluatiekader heeft Panteia middels een documentenstudie en gesprekken met betrokkenen de doelstellingen van het Taalhuis naar indicatoren en meetpunten vertaalt. Hierbij gaat het om indicatoren in termen van middelen (input), proces, de output (prestaties) en uiteindelijk de effecten (outcome). Met het evaluatiekader dat Panteia voor het taalhuis heeft ontwikkeld kunnen de bibliotheek en de gemeente Zoetermeer een nulmeting en vervolgmetingen gaan uitvoeren.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00