Brede ruimtelijke-economische analyse van de Friese havens en vaarwegen

Provinciale Staten van de provincie Fryslân gaat een besluit nemen over de Vaarweg naar Drachten met betrekking tot een mogelijk alternatief tracé voor schepen van CEMT klasse Va. Daarvoor wil de politiek het vraagstuk rondom de vaarweg in een ruimere context bezien.

De basis voor deze ruimere context bestaat uit een brede ruimtelijk economische analyse van de Friese havens en vaarwegen, in relatie tot het nationale en internationale goederenvervoer over water en het netwerk waarop dit goederenvervoer plaats vindt.

De provincie Fryslân heeft Panteia opgedragen deze analyse uit te voeren. De publicatie is inmiddels openbaar.

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00